การบรรยายเกี่ยวกับแบบทดสอบความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)

http://littlejabez.blog.me/221320610712

 

สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy

ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

มุ่งเน้นเฉพาะที่นักเรียนที่สนใจเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยม