น้องบัวเรียนภาษาเกาหลีเพราะต้องการเรียนรู้ภาษาที่สาม จึงมาเรียนที่ สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)