ขอแสดงความยินดีกับน้องยะหยา จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK ผ่านระดับ 2 แล้ว