จบแล้ว ภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 เข้าสู่ การเรียนการสอน ภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

สู้ต่อไปนะคะ fighting****