ในหลักสูตรปกติน้องมานาได้ศึกษาจนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 แล้ว เข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมพิเศษอื่นๆ เข้าใจตั้งแต่ไวยากรณ์พื้นฐานจนถึงไวยากรณ์ระดับกลาง และจะมีการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้