เอกสารประกอบหลักสูตรการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี ของสถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เป็นหนังสือเรียนที่รวบรวมไวยากรณ์ สำนวน สุภาษิตที่สำคัญ คำศัพท์ รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบที่สำคัญจากเว็บไซต์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี