มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย(Global Hope Thailand, GHT)
กับ 3 เป้าหมายหลักการพัฒนา การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาการศึกษา, และการพัฒนาสาธารณสุข
การพัฒนาการศึกษา แบ่งออกเป็น การศึกษาภายในหมายถึง
การสอนภาษาต่างประเทศกับสอนภาษาลิตเติ้ล จาเบซ
และเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที

และการศึกษาภายนอก หมายถึงการส่งบุคลากรไปสอนภาษาต่างๆให้แก่บุคคล หรือองค์กรอื่นๆ
วันนี้ เราได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ (เกาหลีใต้)
มีการพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การนำสื่อวัสดุการเรียนการสอนและหลักสูตรที่จะใช้สอน

เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและให้ความรู้ วัฒนธรรมด้านภาษาไทย เราจึงออกแบบหลักสูตรและมีการทบทวนหลายครั้ง
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ทุกภาษาไม่ง่ายอย่างที่คุณคิด โดยเฉพาะภาษาไทย ….555
กับการเรียนการสอนภาษาไทยครั้งนี้
เราหวังว่ามันจะเป็นความสุขของการแบ่งปัน
และความสุขที่เติบโตขึ้น…ไปพร้อมๆกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

Little Jabez Korea Academy
Global Hope Thailand