คุณซอ-ยุน อาชีพข้าราชการไทย เวลาหลังเลิกงานใช้เวลากับการเรียนภาษาเกาหลี
เพิ่มทักษะและพัฒนาตนเอง เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
ช่วงเวลากิจกรรม กับลิตเติ้ล จาเบซ คุณซอยุน สามารถแบ่งเวลาเข้าร่วมได้สม่ำเสมอ

คุณซอ-ยูน
ขอชื่นชมและยินดีกับความร่วมมือ
ขอเป็นกำลังใจกับการเรียนภาษาเกาหลีต่อไป

ลุยเลย!! สู้ๆ

เราขอเป็นกำลังใจให้คุณ

จากใจ GHT มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand
และ Little Jabez Korea Academy สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ