น้องยอน-ซอ กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1
เตรียมตัวเข้าสู่การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เอกวิชาภาษาเกาหลี

ความตั้งใจจากจุดเริ่มต้น เริ่มเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 1.2 1.3 และขณะนี้เข้าสู่หลักภาษาเกาหลี ชั้นกลาง 2.1 แล้ว
พัฒนาตนเองด้วยการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี แบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี และความสามารถทางวิชาการของวิทยาลัย TGAT

อนาคตที่สดใสของน้องยอนซอ ที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝัน
เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาเกาหลีเท่านั้น
สู้ต่อไป…ด้วยความรักและความหวัง ..สู่เป้าหมายที่เป็นจริง

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ GHT