น้องแท-จิน เป็นนิสิตนักศึกษามหาลัยนเรศวร กำลังเรียนคณะนิติศาสตร์
และมีความหวังที่จะเรียนภาษาเกาหลี เป็นภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาตัวเองและต่อยอดด้านการเรียนการศึกษาในอนาคต
ขณะนี้ กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 กับสอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ
โดยอ.จีอึน ควอน ผู้สอน

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ฉันหวังว่าเราจะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส
ที่น้องแท-จินหวังและวาด…..ฝันไว้

สู้ต่อไป

Little Jabez Korea Academy
Global Hope Thailand