https://www.youtube.com/watch?v=K25Wq-Bz_UU&t=1s

น้องยอน-ซอ เริ่มเรียนภาษาเกาหลีชั้น 1.3 ชั่วโมงเรียนหลักสูตรนี้ 62 ชั่วโมง 30 นาที
ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม เป็นเวลา 4 เดือน จนจบในเดือนธันวาคม
มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ต่อแต่นี้ น้องยอนซอ จะเริ่มเข้าสู่หลักภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1
เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ไวยากรณ์ รวมถึงวัฒนธรรม สังคมเกาหลีอีกด้วย
หลักภาษาเกาหลีชั้นกลาง จะเริ่มมีความยากขึ้นเรื่อย ๆตามลำดับ

เราหวังว่า น้องยอนซอ จะก้าวไปตามความฝัน และมุ่งสู่อนาคตที่วาดหวังไว้
ความหวัง…….ความฝัน………….สู่ความเป็นจริง

หนูทำได้

ให้ก็สุข รับก็สุข……ใจ

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand