https://www.youtube.com/watch?v=RNH-YJk6p_s

น้องซู-ยองผู้มีความฝันหลายอย่าง เลือกเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ
กำลังวาดฝัน วาดหวัง วางอนาคตข้างหน้า เริ่มจะก่อร่างสร้างขึ้น

น้องซู-ยอง เริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ ม. 1 มีความคิดวางแผนอนาคตการเรียนของตัวเอง
เราหวังว่า การเรียนภาษาเกาหลีจะมีประโยชน์กับซูยอง
มีความหวัง สร้างความฝัน สู่ความเป็นจริง

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand