น้องซู-ฮยอน (น้องแอ๋ม) และ น้องฮา-อึน (น้องพัดชา)
กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.2 เขาทั้งสองเป็นเพื่อกันและเรียนภาษาเกาหลีด้วยกัน
แต่ทั้งสองมีความฝัน ในอนาคตที่ต่างกัน
เราหวังว่าการเรียนภาษาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา
ความยากลำบากในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เขาทั้งสองยังตั้งมั่น
ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีอย่างสม่ำเสมอ
เราขอชื่นชมยินดี และสนับสนุนความฝันและความหวัง
ให้สมดังตั้งใจ วาดหวังไว้ด้วย
ตามความฝัน ด้วยความหวัง ต้องเป็นจริง
เราก้าวไปด้วยกัน…กับโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

Little Jabez Korea Academy/Global Hope Thailand