ซอยูน เป็นข้าราชการไทย ที่มีความตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมาก
เป็นเรื่องยากมาก ที่ต้องเรียนภาษาเกาหลีช่วงเวลาวัยทำงาน
แต่คุณซอยุน ยังคงตั้งมั่นตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีอย่างสม่ำเสมอ
เราสนับสนุนความฝันและความหวังของเราและเดินไปด้วยกันในวันนี้
คุณซอยูน
สู้ให้สุดทาง!
ตามความฝัน ด้วยความหวัง
ต้องเป็นจริง

Little Jabez Korea Academy
Global Hope Thailand