น้องยอน-ซอ กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 และกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
และความตั้งใจเรียนภาษาเกาหลี เพื่อศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้

ตามความฝัน ด้วยความหวัง ให้เป็นจริง
สู้ๆนะคะ ยอน-ซอ

Little Jabez Korea Academy
Global Hope Thailand