น้องซู-ฮยอน และน้องฮา-อึน เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

และกำลังเรียนภาษาเกาหลี ชั้นกลาง 2.1
น้องซูฮยอน ชอบการเต้นเคป๊อป k-pop มีความฝันอยากเรียนต่อเอกภาษาเกาหลี
น้องฮาอึน ผู้มีความฝันถึงอนาคตที่หลากหลาย คิดสร้างสรรค์
เราสนับสนุนความฝันและความหวังของพวกเขาด้วยกัน

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ GHT