น้องยู-จิน ขณะนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภายใต้ความเครียด ความกดดันหลายๆอย่าง
แต่น้องยูจิน ยังคงสู้และเตรียมตัวอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา
ด้วยมีความฝันและความหวัง
น้องยู-จินจะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน
ความฝันความหวังอย่าให้เป็นแค่คำพูด
เราต้องทำมันให้ได้เพื่อความจริง
เราจึงต้องมีความพยายามให้ถึงที่สุด

สู้ สู้ และ พยายามต่อไป

ลิตเติ้ล จาเบซ
จีเอชท