น้องซู-ฮยอน กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3
น้องซู-ฮยอน เป็นนักเรียนโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก
โดยเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี
เขาเป็นนักเรียนมัธยมต้นที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาค่อนข้างดี
เราไม่รู้ว่าอนาคตของซู-ฮยอนจะเป็นอย่างไร อนาคตที่เขาใฝ่ฝันเกี่ยวกับเกาหลี
สถาบันสอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ ภายใต้มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เราหวังว่าการเรียนภาษาเกาหลีครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
และการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาต่อไป

ซู-ฮยอน สู้ สู้

ลิตเติ้ลจาเบซ
จีเอชที