น้องฮา-อึน กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3
น้องฮา-อึน เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแคมบริดจ์ จังหวัดพิษณุโลก
โดยเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
เขาเป็นนักเรียนมัธยมต้นที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาค่อนข้างดี
เราไม่รู้ว่าอนาคตของแฮอึนจะเป็นอย่างไร อนาคตที่เขาใฝ่ฝันเกี่ยวกับเกาหลี
สถาบันสอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ ภายใต้มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เราหวังว่าการเรียนภาษาเกาหลีครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
และการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาต่อไป

ฮา-อึน สู้ สู้

ลิตเติ้ลจาเบซ
จีเอชที