น้องยู-จิน กำลังเรียนภาษาเกาหลี ชั้นสูง 3.2 ยูจิน นักเรียนชั้นม.ปลาย (ม.6)
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต้องเตรียมตัวอย่างหนัก
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในฝันของเขา สาขาวิชาที่เลือกคือ สาขาวิชาเกาหลี
เราพยายามสร้างความหวัง และตามความฝัน ให้เป็นจริง ชีวิตจริง
ก็เป็นเช่นนี้ ยูจิน
สู้ต่อไป

ลิตเติ้ลจาเบซ
จีเอชที