การทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดด้านภาษา PAT 7
ความถนัดด้านภาษาเกาหลี PAT 7.7 หรือ PAT ภาษาเกาหลี
ประกอบไปด้วย หลักไวยากรณ์ grammar คำศัพท์ การอ่าน reading และสังคมวัฒนธรรมเกาหลี มีจำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
ในการติวความถนัดด้านภาษาเกาหลี PAT 7.7 เจ-บอม กับ ยู-จิน
เข้ารับการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบความถนัดด้านภาษาเกาหลี กับ Little Jabez Korea Academy
โดย อาจารย์จีอึน ผู้สอน สู้ต่อไป

Little Jabez Korea Academy
Global Hope Thailand