น้องเจ-บอม กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 เจบอม กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6
ซึ่งต้องพยายามและเตรียมตัวอย่างหนัก
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย การเตรียมข้อสอบ pat7.7 (ภาษาเกาหลี)
เจบอม เรียนภาษาเกาหลี สัปดาห์ละ 3 วัน ต้องจัดสรรเวลา แบ่งเวลาทั้งเรียนในโรงเรียน เรียนพิเศษอีกหลายวิชา ชีวิตนักเรียนม.6
ช่างยุ่งยากยิ่งนัก สู้ต่อไป กำลังใจดี เสมอมา

ลิตเติ้ล จาเบซ 
จีเอชที