เจ-บอมเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะเน้นไปในทางสายวิทยาศาสตร์
และเจ-บอมชื่นชอบภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากต้องมีการวางแผนการเรียนเข้าสู่ รั้วมหาวิทยาลัย
จึงต้องเลือกภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สาม เจ-บอมเลือกภาษาเกาหลี
การเตรียมตัวกับการเรียนนั้นไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับเจ-บอม สัมผัสได้ว่าเจบอม
เป็นเด็กที่มีสมาธิดีมาก มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย อดทนมานะสูง
ถึงแม้ว่าจะยุ่งยากแค่ไหน..ไม่หวั่น
แถมยังเป็นสุภาพบุรุษอีกต่างหาก อีกหนึ่งความพยายามอนาคตเยาวชนไทย
เราหวังว่า น้องเจ-บอม จะสามารถทำตามความฝันที่วาดหวังสู่อนาคตที่ดีต่อไป สู้ต่อไปครับ

ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่ 

จีเอชที