[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] น้องยู-จิน กำลังเรียนภาษาเกาหลี ชั้นสูง 3.2 โดยเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น จนถึงภาษาเกาหลีชั้นสูง
ณ ปัจจุบันด้วยความพรากเพียร พยายามเข้าใจเข้าถึงหลักไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีอย่างมาก
เพื่อเป็นการเตรียมเส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สู่อาชีพในฝัน
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน การตามความฝันไม่ใช่เรื่องง่าย
และมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากยูจินมีการเตรียมตัว
ลิตเติ้ล จาเบซ พร้อมสนับสนุนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
การให้ประสบการณ์ตามสถานการณ์จริง การเข้าถึงสังคมแห่งการเรียนรู้
ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างพัฒนาการของเยาวชน
น้องยูจิน ทำได้ มุ่งมั่น ตั้งใจ ค่อยๆเดิน เดินอย่างมั่นใจ ทุกย่างก้าวเราจะก้าวไปพร้อมกัน ตามความฝัน
ด้วยความหวัง สู่ความจริง ชีวิตคนเรา ถ้าขาดความหวัง ความฝันจึงยังไม่ปรากฏ
ถึงแม้นว่ามันจะเป็นความหวังอันน้อยนิด
แต่เราจะคิดสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น
ให้ได้ สู้ต่อไป…ยูจิน

ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่
จีเอชที