ยู-จิน ยังคงมีความใฝ่ฝัน เข้ามหาวิทยาลัย
คณะวิชาเอกภาษาเกาหลี และชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป
การเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ภาษาเกาหลี
ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนสุภาษิต สังคม วัฒนธรรมประเพณี
เรารู้ว่า เป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบาก
สู้ต่อไป ยู-จิน

Little Jabez/ GHT