ซอง-อึน
เรียนภาษาเกาหลี ปกติจะเรียนในช่วงเย็นวันธรรมดา
และเช้าวันเสาร์เวลา 8:00 น
สองครั้งต่อสัปดาห์/ช่วงปิดเทอม/


ซองอึนเป็นนักเรียนมัธยมปลาย เป็นเด็กสุโขทัย

ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า โควิด 19 จึงตองมีการสอนวิชาภาษาเกาหลีผ่านออนไลน์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม


จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชันกลาง 2-1
ซองอึน แสดงให้เห็นว่าเราสามารถชนะได้ Corona 19