ซองอึน กับความตั้งใจในการเรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1
ความพยายามในการเรียนภาษาต่างประเทศ
ควบคู่กับ การเรียนสายวิทย์


ซองอึนเป็นเด็กไทยชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ อังกฤษ และศิลปะ
ในความแตกต่างของวิชาเรียนที่ลงตัว
เข้ากันตามสไตล์ของซองอึน
พยายามและสู้ต่อไปนะคะ

ลิตเติ้ล จาเบซ /จีเอชที