เราจะก้าวไปพร้อมกัน ยูจิน เริ่มเรียนภาษาเกาหลี ตั้งแต่ ม. 2
จนถึงปัจจุบัน ม.6 แล้ว น้องยูจิน ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีเป็นอย่างมาก
จนถึงตอนนี้ กำลังเรียนภาษาเกาหลีหลักสูตร ชั้นสูง 3.2
ด้วยความมุ่งมั่นที่กำลังตามหาความฝัน สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ การก้าวไปสู่….
และความก้าวหน้าของการเรียนภาษาเกาหลี……
มันไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่…เราจะสู้ไปพร้อมกัน สู้ สู้