ขอแสดงความยินดีกับ “ยอน-ฮวา “ เรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเรียนภาษาเกาหลี

ฮยอนฮวา เริ่มเรียนภาษาเกาหลีชั่นต้น จนถึงปัจจุบัน ภาษาเกาหลีชั้นกลาง

ฮยอนฮวา เป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมาก
ก่อนจะมาเรียนภาษาเกาหลี จะแวะอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก่อนเสมอ
และฮยอนฮวา เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางภาษา

จึงทำให้เรียนภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจในไวยากรณ์
และการออกเสียงภาษาเกาหลีได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกันฮยอนฮวา
ต้องเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นก้าวแรกของความสำเร็จ
ฮยอนฮวาได้เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามที่ตัวเองตั้งหวังไว้

ขอให้น้องฮยอนฮวา ประสบความสำเร็จ ในทุกสิ่ง
ครูนิด และ อ.จีอึน
จะคอยให้กำลังใจฮยอนฮวาเสมอไป

 

 

ให้ก็สุข รับก็สุข

 

ลิตเติ้ล จาเบซ/ จีเอชที