เราหวังว่าอนาคตของคุณจุน-โฮ จะได้เข้าเรียนภาควิชาภาษาเกาหลีที่เขาใฝ่ฝันต่อไป

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand