ขอแสดงความยินดี กับ น้อง แช-มี กับการเรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลี ชั้นต้น 1.1

น้อง แช-มี มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีอย่างเป็นระบบ

และถูกหลักไวยากรณ์ภาษาเกาหลี จึงเรียนกับเรา สถาบันสอนภาษา Little Jabez Korea Academy

โดยอาจารย์จีอึน ควอน (ผู้สอน) ภายใต้ มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

น้องเคยเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองและมีความเข้าใจภาษาเกาหลีระดับหนึ่ง

แต่การเรียนที่นี่ เป็นการปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

และรูปแบบประโยคที่ถูกต้อง ตามหลักภาษาเกาหลี หวังว่า

คงเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาเกาหลี

เพื่อเรียนภาษาเกาหลีในระดับต่อไป สู้ สู้

ให้ก็สุข รับก็สุข Little Jabez Korea Academy / จีเอชที