น้องโบซอก เริ่มต้นจากการเป็นเยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 ของมูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand
ตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมปลาย และปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เอกวิชาอังกฤษธุรกิจ

มีความตั้งใจอยากเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ภาษาที่สาม สี่ และภาษาเกาหลีเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น้องโบซอกต้องการ
ในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องโบซอก ที่เรียนจบหลักสูตรภาเกาหลีชั้นต้น 1.1
จุดเริ่มต้น ทุกย่างก้าวที่เดินไป ก้าวไปด้วยกัน
ทุกความสำเร็จของน้องโบซอก
ลิตเติ้ล จาเบซพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ
ด้วยความสุข ความหวัง และความรัก

สู้ต่อไป……..ให้ก็สุข รับก็สุช……ใจ

สอนภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ/โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย