น้องซู-ฮยอน เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศตั้งแต่มัธยมต้น
จนถึงปัจจุบัน มัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้ว
เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง

ช่วงนี้ น้องยุ่งมาก ๆ มีกิจกรรรมที่โรงเรียน น้องซู-ฮยอนเป็นสภานักเรียนด้วย
และยังชื่นชอบการเต้น ยังคงฝึกซ้อมอย่างหนัก
จึงเปลี่ยนการเรียนภาษาเกาหลีเป็นสัปดาห์ละครั้ง

ภาษาไทยเป็นภาษาแม่น้องซู-ฮยอน
เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้น
น้องซู-ฮยอนที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
แต่ยังเรียนภาษาเกาหลีต่อไป
ละที่โรงเรียนยังเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย
4 ภาษา ที่ต้องเรียน ไทย อังกฤษ เกาหลี และญี่ปุ่น

เรายังคงเสริมสร้างและสนับสนุนน้องซู-ฮยอน
ตามความฝันและอนาคต สู่ความเป็นจริงต่อไป
เราเป็นกำลังใจให้คุณจาก GHT และ Little Jabez Korea Academy

เราหวังว่าอนาคตของน้องซู-ฮยอน จะได้เข้าเรียนภาควิชาภาษาเกาหลีที่เขาใฝ่ฝันต่อไป

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand