น้องซองอึน Sung Eun
เป็นเด็กนักเรียนสุโขทัย โดยเริ่มเรียนภาษาเกาหลี ตั้งแต่ ป. 6 จนถึงปัจจุบัน ม.5
น้องซองอึน Sung Eun ชอบสายวิทย์ วิชาที่ชอบคือฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
แต่สำหรับการเรียนภาษาเกาหลี ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับน้องเลย
และที่สำคัญ น้องจะต้องใช้เวลาเดินทางมาเรียนไปกลับใช้เวลา 3 ชั่วโมง
การเรียนรู้ภาษาเกาหลีอย่างช้าๆ ทีละก้าว สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19
ทำให้ น้องซองอึน Sung Eun ต้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ขอบคุณสำหรับความตั้งใจกับการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาเกาหลี อย่างดีมาตลอด
ซองอึนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศเกาหลี วัฒนธรรมและประเพณีของเกาหลี
ฉันหวังว่าซองอึนและเรา จะพยายามให้มากขึ้นต่อๆไป สู้ สู้
ให้ก็สุข รับก็สุข
จีเอชที