ตอนนี้คุณฮานแจวอนกำลังดำเนินการสอนในเมืองพิจิตร เพื่อเรียนรู้ภาษาไทย

คุณฮานแจอวอนยินดีจะเป็นอาสามัครในโรงเรียนในประเทศไทยในช่วงปิดเทอม

ถูกย้ายมาสำนักงานในพิษณุโลก

สำนักงานไทยมีความหลากหลาย

กำลังดำเนินต่อการศึกษาภาษาไทย

 

1. ชั่วคราว : เริ่มช่วงต้น กลางเดือนตุลาคม ปี 2019

2. เป้าหมาย : นักเรียนหญิง 2 คน (นายอนกับมีโซ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. เนื้อหา : ชั้นเรียนพิเศษภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

 

                ตัวเลขจีน,ตัวเลขเกาหลี/การอ่านปฎิทิน,การซื้อสิ่งของ,การอ่านเวลา

                  ร่างกาย/การศึกษาขั้นพื้นฐานเกาหลีรวมถึงเรื่องครอบครัว

 

การเรียนการสอนภาษาเกาลีดำเนินการโดยคุณ ฮาน แจวอน ร่วมกันเรียนภาษาไทยอย่างขยันขันแข็งด้วย

นายอนกับมีโซก็ดรียนภาษาเกาหลีอย่างตั้งใจ

ขอบคุณที่ตั้งใจเรียน ขอบคุณทุก ๆ อย่างค่ะ