ดีใจด้วยนะ น้องยูจิน สำหรับการเรียนจบคอร์สภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.1

ตั้งแต่เริ่มต้นกับการเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น (1.1 1.2 1.3) ภาษาเกาหลีชั้นกลาง (2.1 2.2) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องยูจิน

พัฒนาการในการเรียนภาษาเกาหลีตามลำดับ มีความยากมากขึ้นเรื่อยๆ

ต้องเรียนคำศัพท์เฉพาะทาง ไวยากรณ์พิเศษต่างๆ สำนวนสุภาษิตเกาหลี รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรมและ สังคม ประเพณีเกาหลี ซึ่งมีหลายอย่างที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมาก

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ น้องยูจิน ต้องฝึกฝนทักษะการเรียนภาษาเกาหลีอย่าง

ต้องสู้ต่อไป น้องยูจิน ตามความฝัน ด้วยความหวัง

 

ให้ก็สุข รับก็สุข

ลิตเติ้ล จาเบซ / จีเอชที