น้องฮาอึน เป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทยเป็นหลัก แต่พอได้เข้าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ
น้องฮาอึนเริ่มเรียนรู้ ภาษาอื่นๆอีก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
และตอนนี้ กำลังเรียนภาษาเกาหลี จัดได้ว่า น้องฮาอึน มีความสามารถด้านภาษาเป็นอย่างดี
หรือเรียกอีกอย่างว่า อัจฉริยะทางภาษา 555
ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ น้องฮาอึนเป็นอย่างมาก ที่สนับสนุนและเลี้ยงดูน้องเป็นอย่างดี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 จึงต้องมีการปรับการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
โดยใช้วิธีผ่านออนไลน์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทำให้น้องฮาอึน มีอุปสรรคในการเรียนการสอนแต่อย่างใด เพราะน้องฮาอึน มีความตั้งใจ ตั้งมั่น สมาธิสูง และชอบ สดใส สนุกสนานกับการเรียนภาษาเกาหลีเสมอ ด

ในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับ น้องฮาอึน ได้เรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 และ 1.2

สู้ๆ ต่อไป

 

จีเอชที