ยูจินเริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ ม.2 จนถึงปัจจุบัน ม.6


คอร์สภาษาเกาหลีขั้นสูง 3.1


ขณะนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์
บทที่ 7 การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน อย่าหักโหม ลักษณะอาการป่วย ที่ใช้ในโรงพยาบาล

บทที่ 8 โรคขาดสารอาหารในคน การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายจากน้ำมือมนุษย์ มลพิษต่างๆ


ยูจิน ต้องพยามยามทำความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ เกาหลี

ด้วยสีหน้าท่าทางของยูจิน คงยากมาก

 

วันนี้ยูจนต้องทำเพื่อความฝันต่อไป