ยินดีกับการเรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีพื้นฐาน น้องซารา/ แจวอน :))


แจวอนเรียนสายวิทย์มาตลอด แต่นี่คือการเรียนภาษาต่างประเทศครั้งแรก (ภาษาทีสาม)

ด้วยความสนใจในภาษาเกาหลี

จึงมาสมัครเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีพื้นฐาน

คลาสเรียนแบบสอนปติและออนไลน์

และเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานจบหลักสูตรแล้ว


แม้ว่ามันจะไม่ง่ายในการเรียนภาษาเกาหลี
โดยเฉพาะการอ่านยากมาก รวมถึงการเขียน

หลังจากการพยายามทำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
วิชาภาษาเกาหลี แจวอนคิดว่ามันงดงามและสวยมาก


การออกเสียงภาษาเกาหลีค่อนข้างดี

เป็นกำลังใจให้กับอนาคตของ แจวอน