หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำที่มีค่าและสำคัญมากสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตร การพัฒนาสังคม และกระทรวงศึกษาธิการฯลฯ เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงให้ความสำคัญกับโครงการนี้มาก มีโครงการที่หลากหลายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนาชุมชน เราจึงตัดสินใจใช้โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เช่น ฟาร์มไข่ไก่ เห็ด กบ ผัก ดอกไม้ ทำสบู่ ทำไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ รวมถึงของใช้ต่างๆในครัวเรือน ฯลฯ เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและมีรายได้จากการขายในส่วนที่เหลือกินเหลือใช้