คุณ Kwang-hee Han และคุณ Eun-young Jo ได้มาเยือนประเทศไทย และทำงานร่วมกับมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อช่วยเหลือคนไทย โดยมีกิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี และแจกขนมให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณ คุณ Kwang-hee Han และคุณ Eun-young Jo ผู้สนับสนุน