มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม “เรียนภาษาเกาหลี” เป็นครั้งสุดท้าย ของภาคที่ 2/60 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งอาสาสมัครแต่ละทีมก็ให้การสนับสนุนเป็นระยะ รวมถึงวาฟไทยที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง