​กิจกรรมดีๆ กับอาสาสมัครเกาหลี คุณมินจี โน

กิจกรรมการเรียนการสอน พับกระดาษ ระบายสีพัดดอกไม้ประจำชาติเกาหลี สันทนาการกิจกรรมเข้าจังหวะ

วันที่ 9-10 สิงหาคม 61 ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง)