[โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] วันในสัปดาห์ + สี

월요일(วันจันทร์, 완짠) = 노란색(สีเหลือง, 씨르앙)
วอร-โย-อีร = โน-ลน-แซก
화요일(วันอังคาร, 완앙칸) = 분홍색(สีชมพู, 씨촘부)
ฮวา-โย-อีร = บูน-โฮง-แซก
수요일(วันพุธ, 완풋) = 녹색(สีเขียว, 씨키여우)
ซู-โย-อีร = โนก-แซก
목요일(วันพฤหัสบดี, 완파르핫사버디) โมก-โย-อีร 
= 주황색(สีส้ม, 씨쏨) จู-ฮวาง-แซก
금요일(วันศุกร์, 완쑥) = 하늘색(สีฟ้า, 씨파)
คึม-โย-อีร = ฮ-านึร-แซก
토요일(วันเสาร์, 완싸우) = 보라색(สีม่วง, 씨무앙)
โท-โย-อีร = โบ-ลา-แซก
일요일(วันอาทิตย์, 완아팃) = 빨간색(สีแดง, 씨댕)
อีร-โย-อีร = ปาร-คาน-แซก

 


 

ครั้งนี้จะเขียนเป็นภาษาเกาหลี ออกเสียงเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี สำหรับวันของสัปดาห์ มันช่วยให้นักเรียนเข้าใจการพูดได้หลายภาษา