การเรียนการสอนภาษาเกาหลี ที่มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้จัดให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่เปิดสอนมาตลอดภาคการศึกษากำลังจบลงแล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องฝึกเขียนอักษรเกาหลีแล้ว