มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้กับเด็กๆ

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

การวาดภาพระบายสี

 

http://www.ght.or.th/

http://blog.naver.com/littlejabez

https://www.youtube.com/watch?v=cnoQYpFgtRQ