ทุกๆปีเราจะสอนเพลงคริสต์มาสแครอล และความหมายของวันคริสต์มาส

เราได้สอนเพลง Jingle Bell เวอร์ชั่นภาษาเกาหลี อังกฤษ และไทย เป็นเวลา 2 สัปดาห์