นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน เรียนรู้คำทักทายเป็นภาษาเกาหลี

안녕하세요. (สวัสดี)

안녕히 가세요. (ลาก่อน)

안녕히 계세요. (ลาก่อน)

감사합니다. (ขอบคุณ)

미안해요. (ขอโทษ)

괜찮습니다. (ไม่เป็นไร)

​เขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีทีละตัว

จดบันทึกด้วยพยัญชนะไทย

เขียนความหมายเป็นภาษาไทย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5​