นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นภาษาเกาหลี

더워요(ดอ-วอ-โย)=ร้อน(런)

추워요(ชู-วอ-โย)=หนาว(나우)

쌀쌀해요(ซาร-ซาร-แฮ-โย)=เย็นๆ(옌 옌)

따듯해요(ตา-ดึด-แฮ-โย)=อบอุ่น(옴운)

시원해요(ซี-วอน-แฮ-โย)=กำลังดี(깜랑 디)

비가 와요(บี-คา-วา-โย)=ฝนตก(폰 똑)

눈이 와요(นูน-อี-วา-โย)=หิมะตก(히마 똑)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้การออกเสียงสภาพอากาศเป็นเกาหลี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้การออกเสียงสภาพอากาศเป็นเกาหลี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้การออกเสียงสภาพอากาศเป็นเกาหลี

คุณครูเขียนพยัญชนะและสระเกาหลีทีละตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตามได้ทีละตัว เขียนคำภาษาเกาหลีและคำอ่านเป็นภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านได้ ขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อเขียนความหมายเป็นภาษาไทย คุณครูอ่านภาษาเกาหลีก่อนแล้วให้นักเรียนอ่านตาม