การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตของสตรี

https://happybean.naver.com/donations/H000000185212

ความพยายามจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการให้ช่วยเหลื่อในครั้งนี้
เราหวังว่า…..วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้เสมอ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ความสุขจากการแบ่งปัน ความสุขจากการได้รับ

วันนี้เราจะก้าวไปข้างหน้า…….เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้สนับสนุน…..
ที่สามารถแบ่งปันความหวังและความสุข ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวัน

ให้ก็สุข รับก็สุข


มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand